Stirlitz

Az autót vezetö Stirlitz meglátta az út mellett stoppoló Müllert.
Gonoszul elvigyorodott, majd a elhajtott mellette. 3 perc múlva ismét észrevette, amint Müller kétségbeesetten stoppol az út mentén.Ismét elhajtott mellette. Ez még 3-szor megismétlödött. Stirlitz gyanút fogott.
A tizenötödik alkalom után fény gyúlt az agyában: KÖRFORGALOM!

Strilitz megitatta a macskát benzinnel, az ment 5 lépést és összeesett.
Biztosan kifogyott a benzin - gondolta Stirlitz.

Stirlitz lakása elött 5 fekete autó állt meg. Gestapósok szálltak ki belöle és becsengettek.
- Kit keresnek ? -kérdezi egy hang az ajtó mögül.
- Stirlitzet.
- Nem vagyok itthon.
A gestapósok durván elkáromkodták magukat, és elmentek.
Immár 2 hete, hogy Stirlitz ily módon az orránál fogva vezette a Gestapót.

Stirlitz belépett Müller dolgozószobájába, s meglátta a padlón élettelenül heverö Müllert.
Megmérgezte magát - gondolta Stirlitz, miközben kezével végigsimította a Müller hátából kiálló balta nyelét...

A háború vége. A Reichstagban mindenki magába roskadt. Hitler kétségbeesetten bolyong az épületben, de rá se hederít senki. Belép Stirlitz dolgozószobályába. Stirlitz felugrik:
- Heil, Hitler !
Hitler fáradtan:
- Legalább te ne szórakozz velem Makszimics!

Stirlitz megy az erdőben, amikor megreccsen a bokor.
- Legközelebb nem hagyom otthon a pisztolyomat - gondolta Stirlitz.
- Legközelebb? - gondolta a medve.

Stirlitz Berlin főutcáján sétál, miközben a járókelők gyanakodva figyelik.
- Úgy látszik, lebuktam - gondolja Stirlitz.
- Most vagy az oroszos pofám az oka, vagy ez az ejtőernyő a hátamon.

Bormann hajnali három órakor durva dörömbölésre ébredt. Amikor ajtót nyitott, egy vattakabátba öltözött idegen férfit látott, sílécekkel a lábán, ejtőernyővel a hátán.
- AZ ELEFÁNTOK ÉSZAKRA MENNEK!!! - mondta az idegen nyomatékosan, erős orosz akcentussal.
- Az elefántok elmennek a francba! - mondta bosszúsan Bormann. - Stirlitz egy emelettel feljebb lakik!

Stirlitz bemegy egy ház kapuján. Néhány lépés után egy lépcsősorra bukkan. Stirlitz felmegy a lépcsőn, majd balra fordul. Talál egy lengőajtót.
Stirlitz átmegy a lengőajtón, majd egy másikon is. Szeme felcsillan, mert egy csukott ajtót vesz észre.
Stirlitz kinyitja az ajtót, s bent kigyullad a villany. Stirlitz becsukja az ajtót, a villany kialszik.
Stirlitz újra kinyitja az ajtót, a villany újra kigyullad. Becsukja az ajtót, a villany ismét kialszik.
- Hűtőszekrény - gondolja Stirlitz.